1.  سه عدد فیوز A 25 برای آسانسور چهار و شش نفره ، سه عدد فیوز A 35 برای آسانسور هشت نفره ، A 50 برای آسانسور 15 نفره و بیشتر
 2. کلید گردان  A 63 برای آسانسور چهار نفره و  بیشتر
 3. سه عدد چراغ سیگنال برای همه آسانسورها
 4.  تعبیه پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه ، روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه
 5.  درنظر گرفتن ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه بصورت خودکار توسط فن
 6. کلید مینیاتوری روشنایی داخل چاهک آسانسور و روشنایی موتورخانه آسانسور A 16
 7. کلید مینیاتوری روشنایی داخل کابین آسانسور A 10 – 6
 8. برق تغذیه کلیدهای مینیاتوری بصورت مستقل و قبل از فیوزها و کلید گردان باشد .

ترمینال ها برای ورود و خروج برق در زیر تابلو نصب گردد بدین صورت که :

 • ترمینال های ورودی شماره 16
 • ترمینال خروجی 4 عدد سه فاز شماره 10
 • سه عدد ترمینال باقیمانده شماره 6
 • همچنین پیچ ارت نصب گردد .
 • ترمینال ها از جنس چینی نسوز باشند .

در زیر هر کلید توضیح فارسی نوشته شود .

تعیین نوع کابل سه فاز براساس طول مسیر کابل کشی و ظرفیت آسانسور متغییر است .

محل نصب تابلو برق سه فاز با رعایت در دسترس بودن براساس نظر نصاب آسانسور تعیین میگردد.