یک نوع سامانه نصب مکانیکال است که نحوه سیم بکسل بندی آن به این شکل است که سیم‌بکسل‌ها بعد از عبور از روی موتور و فلکه‌های هرزگرد روی کابین به داخل موتورخانه آمده و به نقطه ثابتی فیکس می‌شوند و از آن‌طرف هم بعد از عبور از روی فلکه هرزگرد روی قاب وزنه به موتورخانه آمده و در نقطه ثابتی فیکس می‌شوند.

لذا سرعت سیم بکسل که همان سرعت موتور است دو برابر سرعت کابین است یا به عبارتی سرعت کابین یا سرعت آسانسور نصف سرعت موتور است و لذا برای مثلاً

سرعت آسانسور یک متر بر ثانیه بایستی از موتور دو متر بر ثانیه استفاده کرد.
و همچنین در موتور مثلاً پنج شیاره ده سیم بکسل به روی کابین و قاب وزنه میاید که پنج سیم بکسل رفت و پنج سیم بکسل برگشت است.

حال چه مزیتی نسبت به آسانسورهای با سامانه یک‌به‌یک(۱:۱) دارد ؟

در سیستم (۲:۱) سرعت کابین یا آسانسور نصف می‌شود ولی در عوض قدرت جابجایی بار دو برابر می‌شود .
لذا با یک موتور با توان پایین به‌مراتب بار بیشتری را می‌توان جابجا نمود که مشکل سرعت را هم با موتور سرعت ‌بالا می‌توان جبران نمود.
در آسانسورهای باری استفاده از این سیستم اجتناب‌ناپذیر است.
هم از موتورهای گیربکسی و هم از موتورهای گیرلس می‌توان استفاده نمود.
که در سرعت‌های بالا بایستی به دلیل محدودیت سرعت حتماً از موتورهای گیرلس استفاده نمود.