در هنگام توقف آسانسور به دلیل قطع برق و یا نقص فنی ابتدا کلید اصلی برق را قطع نموده و سپس موارد مشروحه ذیل را انجام دهید :

اگر قسمت‌های رنگ خورده سیم بکسل ها با قسمت‌های رنگ خورده پایه موتور گیربکس هم‌سطح هستند کابین در تراز یکی از طبقات ایستاده وگرنه با یک دست اهرم ترمز روی موتور گیربکس را فشار دهید و با دست دیگر فلکه دستی زردرنگ روی موتور را در جهتی که راحت‌تر می‌چرخد بچرخانید(درصورتی‌که سرعت حرکت زیاد شد با شل کردن اهرم جلوی سرعت را بگیرید) تا قسمت‌های رنگ خورده روی سیم بکسل ها با قسمت‌های رنگ خورد پایه موتور گیربکس هم‌سطح شوند در این حالت اهرم ترمز را رها کنید تا کابین متوقف شود.

از سوراخ‌های سقف چاه موقعیت کابین را پیدا کرده و به آن طبقه بروید.

با کلید سه‌گوش درب طبقه را بازکنید و با فشار دادن لته درهای کابین درب کابین را هم بازکنید تا سرنشینان از آن خارج شوند.

بلافاصله با شرکت آسانسور تماس گرفته تا برای بررسی وضعیت و رفع اشکال در محل حاضر شوند.