بیشتر بدانید

در این مجموعه 20 دستگاه پله برقی، 17 دستگاه آسانسور  (شامل 4 دستگاه آسانسور پانورامیک و 9 دستگاه با ظرفیت بالای 1000 کیلوگرم) و 6 دستگاه پیاده رو متحرک توسط تیم تمکین فولاد آسانبر نصب و در حال بهره برداری می باشد. تیم سرویس و نگهداری این شرکت نیز از ابتدای راه اندازی پروژه تاکنون با گماردن  2 شیفت نیروهای مقیم در مجموعه نسبت به انجام سرویس های نگهداری اقدام نموده است.