بیشتر بدانید

این شرکت از سال 1387 وارد این مجموعه بیمارستانی عظیم گردید و توانست با خدمات رسانی به این مجموعه ی پر تردد در سال های گذشته تا کنون، رضایت کامل کارفرما و مراجعین را جلب نماید.

با توجه به حساسیت و تردد بسیار بالای در این مجموعه، پرسنل فنی این شرکت به صورت 24 ساعته در این بیمارستان حضور دارند.