بیشتر بدانید

در این مجموعه 14 دستگاه پله برقی توسط تیم تمکین فولاد آسانبر نصب و راه اندازی شد.. تیم سرویس و نگهداری این شرکت نیز از ابتدای راه اندازی پروژه تاکنون با گماردن نیروهای مقیم در مجموعه نسبت به انجام سرویس و نگهداری اقدام نموده است.