بیشتر بدانید

در ادامه این مجموعه سال 1387 با توسعه فرودگاه این شرکت با نصب طولانی ترین پیاده روهای متحرک در ایران وارد فاز دوم پروژه گردید، این پیاده روها با توجه به محدودیت فضا در Pit با تکنولوژی منحصر بفردی ساخته و توسط تیم فنی این شرکت نصب گردیده اند.

    در شهریور ۹۳ پل ارتباطی فاز ۱ و ۲ با تغییر کاربری به عنوان پایانه موقت حجاج مورد بهره‌برداری قرار گرفت و 4 دستگاه پیاده رو متحرک در این پل نصب گردید که مجموع پیاده روهای متحرک را به 365 متر رساند.

در حال حاضر کلیه تجهیزات آسانسورها و پله برقی های شهر فرودگاهی امام با 39 دستگاه آسانسور، 29 دستگاه پله برقی و 9 پیاده متحرک توسط این شرکت بهره برداری و نگهداری می شوند.