بیشتر بدانید

در این خط 127 دستگاه پله برقی توسط تیم فنی این شرکت نصب و راه اندازی شده است. پله برقی های این شرکت به عنوان اولین پله برقی های وارد شده به مترو در ایران محسوب می شوند.