بیشتر بدانید

.در این خط 85 دستگاه پله برقی توسط تیم فنی این شرکت نصب و راه اندازی شده است