بیشتر بدانید

در این خط 64 دستگاه پله برقی توسط تیم فنی این شرکت نصب و راه اندازی شده است.