بیشتر بدانید

در این مجموعه 3 دستگاه آسانسور با سرعت 2.5 متر بر ثانیه و همچنین 4 دستگاه پله برقی توسط تیم تمکین فولاد آسانبر نصب و راه اندازی شد. تیم سرویس و نگهداری این شرکت نیز از ابتدای راه اندازی پروژه تاکنون نسبت به انجام سرویس و نگهداری اقدام نموده است.