بیشتر بدانید

در این مجموعه 23 دستگاه پله برقی و 2 دستگاه پیاده رو متحرک توسط تیم تمکین فولاد آسانبر نصب و راه اندازی شد.