بیشتر بدانید

تیم تمکین فولاد آسانبر از سال 1390 تاکنون، در فازهای راه اندازی شده پروژه 72 دستگاه پله برقی، 21 دستگاه آسانسور و 8 دستگاه پیاده متحرک را نصب و بهره برداری نموده است.

در حال حاضر  تجهیزات این مجموعه توسط تیم سرویس و نگهداری این شرکت به همراه 16 نفر نیروی مقیم بصورت ماهیانه سرویس و پیشتیبانی می شوند.

این مجموعه بزرگ تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری، در 7 طبقه طراحی شده است. دو طبقه پاركينگ مسقف زیرزمین با ظرفيت پارک 5500 خودرو ایجاد شده است و به وسیله 8 دستگاه پیاده رو متحرک به طبقات تجاری و مركز خريد(Hyper Star) متصل شده است.  واحدهای فروشگاهی، فودکورت، نگارخانه، رستوران و مجموعه سینماها، مرکز همایش های بین المللی، ، مجموعه دانشگاه ها و مراکز خدمات رسانی به وسیله 72 دستگاه پله برقی و 21 آسانسور به یکدیگر ارتباط دارند.