بیشتر بدانید

در این مجموعه 43 دستگاه پله برقی، 17 دستگاه آسانسور و 7 دستگاه پیاده رو متحرک توسط تیم تمکین فولاد آسانبر نصب و در حال بهره برداری می باشد.