برای پوشش حوادث ذکرشده، طبق استاندارد EN81-1/2:1998 (به‌کارگیری از آن در اتحادیه اروپا از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۲ اجباری شده است)، آسانسور باید مجهز به سیستمی ‌باشد که از حرکت ناخواسته کابین از تراز طبقه با درب کابین و طبقه باز جلوگیری کند.

(Unintended car movement)

حداقل نیازمندی‌های این سیستم که باید برآورده شود در زیر جمع‌آوری شده است:

کابین باید در محدوده تا 1.2 متر از طبقه متوقف شود.

ارتفاع باقی‌مانده برای خروج افراد از کابین حداقل ۱ متر باشد.

حداکثر شتاب کاهنده نباید از g1 تجاوز کند.

نیازمندی‌های موردنیاز برای عملکرد سیستم UCM:

تشخیص حرکت کابین از طبقه با درب باز به سمت بالا یا پایین.

متوقف کردن حرکت

نگهداری کابین در حالت توقف بعد از فعال‌سازی (بعد از شناسایی حرکت کابین به‌واسطه برد تشخیص UCM آسانسور توسط کنترلر متوقف‌شده و تا زمان‌بر طرف شدن ایراد توسط سرویس‌کار مجاز، اجازه حرکت به کابین داده نشود).

تنوع راهکارهای ارائه‌شده در UCM

در سیستم UCM بر اساس قطعات تولیدشده توسط سازندگان، اجزای به کار رفته در ۳ دسته متفاوت تأییدیه A3 را دریافت می‌کنند:

یک مجموعه از اجزای تکی به‌صورت مستقیم هر یک از اجزاء گواهینامه A3 را گرفته و باید به‌صورت جداگانه مورد تأیید قرار بگیرند.

 مجموعه با یک گواهی نیز به‌صورت کلی تأییدیه دریافت نماید.

برای کل سیستم آسانسور گواهی دریافت شود.

این اجزای اصلی به کار رفته در سیستم به‌صورت ترکیبی می‌توانند در یکی از پکیج‌های زیر قرار بگیرند:

راهکار اول گاورنر سرعت، پاراشوت و برد تشخیص UCM

راهکار دوم گاورنر سرعت، ترمز گیرلس و برد تشخیص UCM

راهکار سوم اینورتر و ترمز گیرلس

راهکار چهارم شیر هیدرولیکی و برد تشخیص UCM

راهکار اول:

قطعات اصلی این راهکار در زیر آورده شده است:

گاورنر سرعت برای تشخیص حرکت کابین

یک جفت پاراشوت

برد تشخیص UCM

هنگامی‌که کابین در تراز طبقه متوقف شده باشد و درب کابین و طبقه باز باشد، گاورنر و حس‌گرهای الکترونیکی داخل چاه که توسط برد UCM مدیریت می‌شوند سرعت کابین و موقعیت آن را گزارش می‌کنند. تعدادی از ویژگی‌هایی که توسط ابزار الکترونیکی ایمنی مدرن می‌توان به این سیستم اضافه کرد:

تشخیص افزایش شتاب:

گاورنر الکترونیکی، در هنگام سقوط قبل از رسیدن سرعت به حد مجاز پاراشوت ها را فعال می‌کند.

فعال شدن در سرعت پایین:

سرعت تحریک گاورنر در زمان نصب آسانسور یا در حالت بازرسی می‌تواند کاهش داده شود که جهت بالا بردن امنیت تکنسین یا سرویس‌کار است.

در این مجموعه از گاورنرهای متداول مکانیکی نیز می‌توان استفاده کرد.

محدوده فعال‌سازی در حداکثر فاصله ۰.۱۵ m و سرعت حداکثر ۰.۳m/s است.

راهکار دوم:

اجزای مورد نیاز:

گاورنر سرعت

 ترمز موتور گیرلس با فیدبک کنتاکتورها

 برد تشخیص UCM

تفاوت این مجموعه با مجموعه قبلی نحوه متوقف کردن کابین است که توسط موتور گیرلس انجام می‌گیرد. اگر کابین از محدوده تعیین شده تجاوز کند، گاورنر مدار ایمنی را باز کرده و ترمز موتور گیرلس فعال می‌شود و کابین متوقف می‌شود. کنترلر نیز توسط برد تشخیص، حرکت ناخواسته کابین را شناسایی کرده و اجازه حرکت را تا زمان رفع عیب به کابین نمی‌دهد.

راهکار سوم:

این مجموعه مشابه مجموعه ۲ است و تفاوت اساسی مجموعه استفاده اینورتر برای تشخیص حرکت کابین است. در این روش ترمز موتور گیرلس همراه با فیدبک کنتاکتورها برای متوقف کردن کابین استفاده می‌شود. در هنگام توقف کابین در تراز طبقه، ترمز موتور فعال شده و کابین را در حالت توقف قرار می‌دهد. روی موتور گیرلس دو ترمز جداگانه نصب شده که هرکدام قابلیت نگه‌داری کابین را داراست. اینورتر فیدبک کنتاکتورها هر دو ترمز را مانیتور می‌کند و در صورت بروز مشکل در یکی از ترمزها آسانسور را متوقف کرده و شروع به اعلام هشدار می‌کند.