NEW SALE

آسانسورهای ترکیبی

تیم تخصصی تمکین فولاد آسانبر با تکیه بر دانش و تجربه خود در زمینه بازرگانی، فروش، نصب و سرویس و نگهداری، پس از حدود 20 سال تجربه در این صنعت، پا برعرصه تولید و ارائه آسانسورهای پکیج داخلی نیز نموده است.

همواره استراتژی و هدف اصلی این سازمان، ارائه بالاترین کیفیت و خدمات بوده است، از این رو پس از ارزیابی ها و مراحل R&D  انجام شده روی این موضوع، این مجموعه آسانسورهای پکیج داخلی خود را در دو حالت ارائه می نماید:

پکیج TFA Pro: در این پکیج از بهترین قطعات وارداتی که توسط بازرگانی خود مجموعه صورت می پذیرد و همچنین از بهترین قطعات تولید کننده های داخل استفاده شده است، در این پکیج سعی بر آن شده است که تمامی قطعات اصلی مانند موتور و قطعات الکترونیکی، سیم بکسل ها ساخت کشور آلمان استفاده شود و سایر قطعات اصلی از کشورهای اروپایی تامین گردد، تا در مجموع کیفیتی معادل پکیج های کاملا وارداتی ارائه شود.

پکیج TFA Eco: با توجه به نیاز مشتری و کسب سهم بازار بیشتر در موارد خاص این مجموعه پکیجی با کیفیت قطعات متوسط و قیمتی اقتصادی ارائه می نماید. در این پکیج علاوه بر حفظ کیفیت علی الخصوص در قطعات اصلی، سعی در کاهش قیمت برای مصرف کننده در قطعات فرعی دستگاه می باشد.

کلیه مراحل طراحی و مهندسی این محصولات توسط تیم تخصصی تمکین فولاد آسانبر انجام می شود.

Description

تیم تخصصی تمکین فولاد آسانبر با تکیه بر دانش و تجربه خود در زمینه بازرگانی، فروش، نصب و سرویس و نگهداری، پس از حدود 20 سال تجربه در این صنعت، پا برعرصه تولید و ارائه آسانسورهای پکیج داخلی نیز نموده است.

همواره استراتژی و هدف اصلی این سازمان، ارائه بالاترین کیفیت و خدمات بوده است، از این رو پس از ارزیابی ها و مراحل R&D  انجام شده روی این موضوع، این مجموعه آسانسورهای پکیج داخلی خود را در دو حالت ارائه می نماید:

پکیج TFA Pro: در این پکیج از بهترین قطعات وارداتی که توسط بازرگانی خود مجموعه صورت می پذیرد و همچنین از بهترین قطعات تولید کننده های داخل استفاده شده است، در این پکیج سعی بر آن شده است که تمامی قطعات اصلی مانند موتور و قطعات الکترونیکی، سیم بکسل ها ساخت کشور آلمان استفاده شود و سایر قطعات اصلی از کشورهای اروپایی تامین گردد، تا در مجموع کیفیتی معادل پکیج های کاملا وارداتی ارائه شود.

پکیج TFA Eco: با توجه به نیاز مشتری و کسب سهم بازار بیشتر در موارد خاص این مجموعه پکیجی با کیفیت قطعات متوسط و قیمتی اقتصادی ارائه می نماید. در این پکیج علاوه بر حفظ کیفیت علی الخصوص در قطعات اصلی، سعی در کاهش قیمت برای مصرف کننده در قطعات فرعی دستگاه می باشد.

کلیه مراحل طراحی و مهندسی این محصولات توسط تیم تخصصی تمکین فولاد آسانبر انجام می شود.

User comments

Be the first to review “آسانسورهای ترکیبی”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.

2020- TAMKIN FOULAD ASANBAR | all rights reserved