آسانسورهای بیمارستانی مدل VAMB

آسانسورهای سری VAMB به صورت کاملا اختصاصی متناسب با شرایط بیمارستانی طراحی و ساخته می شوند.

حرکت این آسانسورها بسیار نرم و ایمن و با توجه به شرایط حمل بیمار و وزن داخل کابین می باشد، کابین این سری آسانسورها متناسب جهت حمل تخت و ویلچر طراحی گردیده اند و توجه ویژه ای به توقف و لول بودن این آسانسورها در طبقات شده است.

این آسانسورها قابل طراحی متناسب با نیاز ساختمان می باشند.

User comments

Be the first to review “آسانسورهای بیمارستانی مدل VAMB”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.

2020- TAMKIN FOULAD ASANBAR | all rights reserved