پله برقی مدل Grace

Category:

پله­ برقی­ ها جز جدایی­ ناپذیر از زندگی پیشرفته ­ی امروزی است. پله­ برقی مدل GRACE نمونه ای پیشرفته با بازدهی بالا در صنعت جابه­ جایی محسوب می­شود که قابلیت نصب در هر دو شرایط Indoor  وOutdoor  را دارا می باشد.

User comments

Be the first to review “پله برقی مدل Grace”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.

2020- TAMKIN FOULAD ASANBAR | all rights reserved